Daniel van Goor

Geboren op 11.08.1955 in Den Haag. Roeping: die van beeldend kunstenaar. Gebruikt kunst als creatief middel om tot sociaal maatschappelijke doeleinden te komen.

Een leven lang gewerkt met verschillende groepen in allerlei verbanden. Werkt sinds 1994 meer en meer projectmatig. Die projecten zijn redelijk grootschalig. Wanneer u meer wilt weten over Daniel van Goor en het schildersatelier, leest u dan verder bij de publieke pagina op LinkedIn, klik hier.

Het werk

Strekt zich uit over een zeer groot terrein. Het bevat allerlei soorten technieken. Zowel binnen als buiten kunst. De onderwerpen zijn ook zeer divers. In het persoonlijke werk komen bepaalde thema’s hernieuwd terug. Op die manier zijn ontwikkelingen ook duidelijk waarneembaar. Er is bijna altijd sprake van experiment en vernieuwing. Ook en vooral met materialen. Het ambachtelijke, het technische, het decoratieve, het klassieke, het abstracte en het realisme komt er allemaal in voor.

Visie

Kunst is een goed middel om tot een maatschappelijk einddoel te komen. Bovendien is het resultaat vaak tastbaar en zichtbaar voor de buitenwereld. Het werken aan kunst is vaak rustgevend of juist activerend. Ligt er aan hoe zwaar het werk is.

Missie

Kunstzinnig werk tot stand brengen op een sociale manier. Kunst is het middel wat gehanteerd word. Vaak leidend naar een sociaal, maatschappelijk onderwerp.